شجاعت در حمایت از میانه روی است!

  • انتشار: ۲۶ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 61591

رقابت تنگاتنگی میان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی بر سر کرسی ریاست پارلمان جریان دارد. رحمانی یک تاجر است. شاید گزینه مناسب برای ریاست مجلس نباشد. اما اصولی یک فاشیست و افراطی قومی است و بارها از تریبون رسانه ها نفرت قومی را تبلیغ کرده است. بنابراین انتخاب او به حیث رییس مجلس نمایندگان تنها نامناسب نه، بلکه فاجعه است.

در سایر کشورهای یک نظام دروازه بانی حزبی وجود دارد که از مطرح شدن چنین چهره های افراطی و پیروزی شان جلوگیری می کند و احزاب از کاندیدای رقیب حمایت می کنند اما از اعضای افراطی حزب خود نه. زیرا “تسامح متقابل” و “خویشتنداری” دو محافظ ثانویه یا خفیف جمهوریت و دموکراسی هستند. با پیروزی افراطیون چیزی که صدمه می بیند در واقع همین حفاظ ها است.

یک نمونه چنین امتناع از حمایت افراطیون، امتناع حزب خلق اتریش از حمایت هوفر در انتخابات سال ٢٠١۶ آن کشور است. هوفر علی رغم اینکه عضو حزب خلق اتریش بود و به دور دوم انتخابات راه یافته بود، اما هم حزبی های او از کاندیدای جناح رقیب حمایت کردند. زیرا هوفر، افراطی بود. ارهاد بوسک، رییس سابق حزب خلق اتریش در تایید این اقدام خود نوشت: “انگیزه من در این تصمیم گیری این است که نمی خواهیم پس از انتخابات ریاست جمهوری خود، پیام های تبریک از ماری لوپن، حزب ملی گرای جابیک، خیرت ویلدرس و سایر افراطی ها دریافت کنیم.”

خواهش من از وکلای پشتون تبار مجلس نمایندگان نیز این است که در انتخابات رییس این مجلس شجاعانه عمل کنند و از اعضای افراطی شان حمایت نکنند.

بگذارید از هر قومی که رییس مجلس نمایندگان می شود شود، اما چهره معتدل و میانه رو باشد.

شهید ثاقب