شبکه های اجتماعی و سیاست مداران

  • انتشار: ۲۰ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82780

شبکه‌های اجتماعی رابطه رسانه و مخاطب را دو سویه ساخت و انحصار را از رسانه‌های جمعی و از کلیت پیام‌دهنده گرفت.

تجاران و سیاستمدارانی با درک وضعیت ‌و با برخورد تخصصی ‌‌و مسلکی با آن، از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی استفاده کردند، در برابر بزرگ‌ترین غولهای رسانه‌ی ایستادند، موفق شدند و سود بردند و اما شبکه‌های اجتماعی بسیاری دیگر را که این فضا را درک نکرده بودند، به عقب راند، به زمین زد، له کرد و از صحنه کشید.

در اکتوبر ۲۰۱۸ گزارش شد که فیسبوک ۳.۵ ملیون کاربر در افغانستان دارد که بیشترینش را جوانان تشکیل می‌دهند. از میان شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ی اصلی و محبوب افغانستان فیسبوک است ‌‌و بیشترین تاثیر‌گذاری را نیز دارد. این رسانه از قید و کنترل همه بیرون است و ثابت شده است که حتی با راه اندازی صف‌های طولانی فیسبوک‌چلونکی‌ و‌هزینه‌های هنگفت، کسی نتوانسته است مطابق میل‌خو‌د از آن استفاده کند و مخاطبش را بی‌دلیل مجاب نماید.

راه تفوق رسانه‌ای طرف‌های ذی‌نفع در عصر حاکمیت رسانه‌های اجتماعی، عمل‌کرد درست و ارایه درست آن است ورنه این خلق خدا دارو ندار آدمی را کف دستش می‌نهند که بار بار چنین کرده اند. به ویژه در مورد سیاست‌مداران که کار شان با سرنوشت مردم است، مردم در هر موقفی اند، حق به‌جانب اند. سرمایه سیاست مدار اراده مردم است ‌‌و اگر کسی این مسلک را بلد نیست یا حوصله کنار آمدن با خوب و بد آن را ندارد، به جای عصبانی شدن بر مردم، مسلک دیگر گزیند و‌سودش را بگیرد.

نور رحمان اخلاقی