شایعه پذیری جامعه ما

  • انتشار: ۹ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 82024

باشیوع کرونا در جهان دولتها وملتها به فکر پیشگیری از کرونا افتادند وتلاش کردند با این ویروس به شدت مسری مبارزه کنند ، برخی کشورها تاحدودی موفق شدند.

متاسفانه جامعه ما علاوه براینکه پیشگیری و وقایه را رعایت نمی کنند بستر مناسب رشد شایعات نیز هستند.

۱. اولین شایعه موی مبارک بود، عده ی برای مبارزه با کرونا شایعه نموده بودند که موی مبارک را از داخل قران کریم پیدا کنند بجوشانند بنوشند کرونا اثر نمی کند.

۲. دومین شایعه نوشیدن چای سیاه می باشد که از شب گذشته شایع شده است، در همسایگی ما ایران هشتاد میلیون جمعیت چای سیاه می نوشند تاکنون بیش از ۳۲۰۰۰ نفر به بیماری کرونا مصاب شده اند.
اکنون این سوال مطرح می شود که چه کسی یا افرادی شایعه می کنند؟ و چرا؟

به نظر میرسد دلایل ذیل بازار شایعه را گرم می کند
۱. نداشتن سواد رسانه ی
عده ی بدون تجزیه و تحلیل داده ها و معلومات ان را می پذیرند، نه منبع خبر برایشان مهم است، نه محتوای خبر.

۲. پایین بودن دانش دینی در جامعه
عموم شایعات در بستر و بسته دینی تولید می شوند، یا عالمی در خواب می بیند یا کودکی سخن می گوید یا اشیائ داخل قران یافت می شود، تمام این موارد ارتباط با احساسات و باورهای دینی دارد چون پایه های اعتقادی و دانش دینی بسیار سطحی و کم عمق است جامعه شایعه پذیر می شود.

۳. سود جویانی که میدانند مردم فقط احساسات دینی دارند و از فقر دانش دینی رنج می برند تلاش می کنند با شایعه سازی بازار خوبی پیدا کنند.

معمولا جامعه ی خالی از معلومات و دانش شایعه پذیر ، افراط کننده ، یا تفریط کننده هستند متاسفانه افراط و تفریط نیز در جامعه رشد بسیار خوبی دارد.
در جامعه ی که افراط، تفریط، شایعه یک امر معمولی است، دانش، تخصص، اخلاق و تعهد همیشه در انزواست.

با دانش به مبارزه کرونا برویم نه با شایعه

سید محمد حسین هاشمی اخلاقی