شاهراه سالنگ بر روی موتر های تناژ بلند مسدود شد

  • انتشار: ۳۰ عقرب ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 71221

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها از انسداد این شاهراه بر روی موتر های تناژ بلند خبر داده است.

به گفته این ریاست در شمال سالنگ ها وزش باد وجود دارد و این شاهراه بدون وسایط تناژ بلند “تریلری” بروی سایر وسایط باز است و می توانند با چین (زنجیر) رفت و آمد نمایند.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تاکید کرده که هرگاه وضعیت در سالنگ ها بهبود یابد آنگاه برای وسایط تناژبلند نیز اجازه عبور داده خواهد شد.

این ریاست همچنان از شاملین ترافیک این شاهراه خواسته است که هنگام عبور سرعت، وزن و ارتفاع مجاز و نیز وسایل و تجهیزات زمستانی به ویژه داشتن زنجیر(چین) و همچنان راهنمایی موظفین را جدا مراعات کند.