شان و جایگاه روحانیت را حفظ کنید!

  • انتشار: ۱۶ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 71863

ناصرالدین شاه قاجار در ماه مبارک رمضان نامه ای به مرجع تقلید آن زمان میرزای شیرازی به اين مضمون نوشت : من وقتی روزه میگیرم از شدت گرسنگی و تشنگی عصبانی میشوم و ناخود آگاه دستور به قتل افراد بی گناه میدهم لذا جواز روزه نگرفتن مرا صادر بفرماييد!

میرزای شیرازی در جواب ناصرالدین شاه نوشت: بسمه تعالی . حکم خدا قابل تغییر نیست لکن حاکم قابل تغییر است اگر نمیتوانی به اعصابت مسلط شوی از مسند حکومت پایین بیا تا شخص با ایمانی در جایگاه تو قرار گیرد و خون مؤمنین بیهوده ریخته نشود!

ظاهر شاه، در تفريح يا شكار، از سر اسب افتاد. دستش آسيب ديد. بزرگان نقل مي كنند كه آيت الله العظمي مير علي احمد حجت (قدس سره) با جمعي از مومنين براي عيادت شاه رفتند. چند دقيقه كوتاه، سر پا، شاه را عيادت كرد. براي يك دقيقه هم در حضور شاه ننشست. خداحافظي كرد و به چنداول برگشت.

وقتي حوادث تروريستي از جواديه هرات تا باقرالعلوم و زيارتگاه سخي رخ داد، در رابطه به همين موارد در نشست شوراي علماي شيعه حضور يافتم. تقريبا همه اعضا مي گفتند كه آيت الله العظمي محسني (قدس سره) با رئيس جمهور غني، حداقل صحبت تلفني داشته باشد و نگراني خود را اعلام كرده و به صورت جدي در مورد امنيت مراكز ديني شيعيان صحبت كند. آيت الله گفتند من هرگز تلفن نمي كنم. موضع خود و شوراي علما را شب از طريق تلويزيون تمدن اعلام مي كنم. هياتي از شوراي علما برود و با آقاي غني به صورت جدي صحبت كند. كه همين طور هم شد و با حفظ شان روحانيت شيعه، اقدامات اثرگذاري از جانب حكومت صورت گرفت.

مسئوولان ارشد امنيتي به شوراي علماي شيعه فراخوانده شدند. كسي گفته بود فلان وزير وارد حوزه علميه خاتم النبيين شده. چند تا از اعضاي شورا از محل شوراي علما بلند شده بودند كه تا دم در حوزه علميه، براي همراهي و به استقبال وزير بروند. آيت الله العظمي محسني شديدا ناراحت شده بودند. به علمايي كه براي اين كار آماده شده بودند گفته بودند: سر جاي تان بنشينيد! قدر جايگاه تان و حرمت لباس روحانيت تشيع را بدانيد!

نویسنده: شجاع محسنی