سیگار: هزینه شدن میلیاردها دالر در ولسوالی های ناامن نتیجه ای نداشته است

  • انتشار: ۵ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 42888

سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در گزارشی می گوید که آمریکا میلیاردها دالر در ولسوالی های ناامن افغانستان هزینه کرده تا این مناطق را باثبات بسازد، اما این موضوع نتیجه نداده است.

در گزارش سیگار آمده است که آمریکا میلیاردها دالر برای ثبات مناطق آسیب‌پذیر افغانستان هزینه کرد، اما در مناطقی این تلاش‌ها نتیجۀ معکوس داشته و اوضاع بدتر شده است.

بر پایۀ یافته‌های بازرس ویژۀ ایالات متحده، برنامه‌های بنیادی که بخشی از پروژۀ ایجاد ثبات در مناطق مختلف افغانستان بود، بدون آگاهی از شرایط افغانستان تدوین شد.

گزارش می‌گوید که وجود فساد، حیف‌ومیل پول و نبود نظارت از آن باعث شده‌اند تا برنامۀ باثبات‌سازی مناطق جنگزده نتیجه ندهد.

در گزارش سیگار آمده است که آمریکا از سال 2001 تا 2017 میلادی زیر فشار زیاد قرار داشت تا ولسوالی‌های ناامن افغانستان را با ثبات سازد و بر همین اساس، آمریکا برای رسیدن به این هدف پول هنگفتی را به بسیار سرعت در افغانستان مصرف کرد، در حالی که افغانستان برای جذب این مقدار پول آماد‌گی و ظرفیت نداشت.

در گزارش سیگار آمده است که وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا و ادارۀ توسعه بین‌المللی این کشور برنامه‌های تأمین ثبات را در عدم آشنایی و نداشتن معلومات کافی درباره نهادهای محلی، بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان و ساختار دولت این کشور در افغانستان عملی کرده‌اند.

در پایان، این گزارش نتیجه گرفته است که آمریکا نتوانسته در تأمین ثبات در افغانستان به اهداف خود دست یابد.