سیما سمر: صلح به معنای قطع جنگ نیست!

  • انتشار: ۲ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 75304

سیما سمر، وزیر دولت افغانستان در امور حقوق بشر امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: اکثر مردم افغانستان صلح می‌خواهند اما عده‌ای که منافعشان را در تداوم جنگ و ضعف قانون می‌بینند، از این خواست جمعی مردم نگران هستند.

وی گفت: صلح به معنای قطع جنگ نیست، بلکه زندگی در سایه عدالت اجتماعی است که در آن حقوق انسانی افراد رعایت شده و تبعیض وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد که از بین بردن فقر و توجه به رشد اقتصادی، تامین عدالت و رسیدگی به حقوق قربانیان جنگ، فراهم آوری آموزش با کیفیت و فراهم آوری زمینه کار برای افراد جذب شده در روند صلح، از شرایط اساسی رسیدن به صلح است.

وزیر دولت در امور حقوق بشر تاکید کرد، تا زمانی که این امور فراهم نشود و به خصوص به درد و رنج قربانیان جنگ رسیدگی نگردد، به صلح نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: صلح بدون عدالت به هیچ صورت پایدار نیست. اگر به رنج مردم که قربانی این جنگ بوده، رسیدگی صورت نگیرد، به صلح نمی‌رسیم.

خانم سمر خاطرنشان کرد: صلح از طرف یک تعداد افراد مشخص بحث می شود و نظر آنان، این است که عدالت ما را به چالش می کشاند و طالبان حاضر نمی شود به میز مذاکره بیاید.

وی گفت که خواست مردم افغانستان در گزارش صدای مردم برای تامین عدالت که از سوی کمیسیون حقوق بشر ترتیب شده، این است که افراد مشهور در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری نباید در قدرت باشند.

به گفته وزیر دولت در امور حقوق بش، هر قدر جنگ تداوم یابد، بار تامین عدالت در افغانستان سنگین تر می شود.