سید علیرضا محمودی به عنوان رئیس جریان سیاسی توافق ملی و تغییر انتخاب شد

  • انتشار: ۲۶ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 38415

در یک انتخابات درون سازمانی سید علی رضا محمودی برای سه سال بعنوان رئیس جریان سیاسی«توافق ملی و تغییر» برگزیده شد.

توافق ملی و تغییر جریان سیاسی که به تاز‌گی شکل گرفته و طرحی را به نام حکومت توافق ملی نیز برای برون‌رفت از بحران کنونی سیاسی کشور ارائه کرده است.

اعضای شورای رهبری جریان سیاسی«توافق ملی و تغیر» رئیس این جریان را انتخاب کرد.

قابل ذکر است که نظام‌الدین فطرت به عنوان معاون و کبیر مشتاق هم به عنوان رییس اجرایی توافق ملی و تغییر انتخاب شده و اساسنامه این جریان نیز از سوی اعضای آن به تصویب رسید.

گفته می‌شود که این جریان سیاسی در سال‌های بعدی نقش بارزی را در تعاملات سیاسی کشور ایفا کرده و برای برون‌رفت از بحران کنونی قدرت در کشور تاثیر گذار باشد.

دراین حال، فضل‌الرحمان اوریا عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر به این باور است که ناتوانی رهبران حکومت  ایجاب می‌کند تا حکومتی برای عبور از وضعیت کنونی و نهادینه شدن دموکراسی ایجاد شود.