سید شاه حسین مرتضوی به حیث سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور تعیین شد

  • انتشار: ۲۵ حوت ۱۳۹۵
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 19696

مقامات در ارگ ریاست جمهوری اعلام کردند سید شاه حسین مرتضوی، علاوه بر وظیفه معاونیت سخنگوی ریاست جمهوری به حیث سرپرست دفتر سخنگوی مقام ریاست جمهوری گماشته شده است.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفته است؛ بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و منظوری محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سید شاه حسین مرتضوی برعلاوۀ وظیفه فعلی، بحیث سرپرست دفتر سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری، تقرر حاصل نموده است.

در خبرنامه گفته شده است؛ آقای مرتضوی از مدت یک سال بدینسو در دفتر سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری بحیث معاون این ریاست ایفای وظیفه می کند و تجارب طولانی در عرصه روزنامه نگاری در رسانه های کشور دارد.

این در حالیست که ماه گذشته هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور، بحیث معاون انسجام امور در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تبدیل شده بود.