سیاه و سفید نبینیم

  • انتشار: ۲۲ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 97995
امرالله صالح،

متأسفانه ما غالبأ به حکومت و مقامات حکومتی، نگاه سیاه و سفید داریم؛ عده‌ای تمام کارهای حکومت و مقامات را تأیید و حتی کم‌کاری و عملکردهای منفی آن‌ها را توجیه می‌کنند. در مقابل، عده‌ای دیگر تمام کارهای حکومت و مقامات، حتی کارهای مثبت آنان را سیاه می‌بینند و زیر سؤال می‌برند.

منصفانه این است که نگاه سیاه و سفید نداشته باشیم، از کارهای نادرست حکومت و مقامات انتقاد و از عملکردهای مثبت و خوب آن‌ها حمایت کنیم.

به نظر می‌رسد که تصمیمات شش‌ونیم صبح و میثاق امنیتی تیم امرالله صالح، مثبت و قابل حمایت است؛ زیرا همه می‌دانیم که انتحارها، انفجارها و عملیات‌های تروریستی در کابل با همکاری دانه‌درشت‌ها، نمایندگان پارلمان و… انجام می‌گیرند و بارها شنیده شده است که تروریست‌ها با موترهای شیشه سیاه و مربوط به زورمندان جابه‌جا می‌شوند، گروه‌ها اختطاف‌چی، دزدان و جوخه‌های ترور از حمایت دانه‌درشت‌ها برخوردارند.

صالح تا کنون نشان داده است که اگر از طریق به دام‌انداختن دزدان، اختطاف‌گران و تروریست‌های چورپه و سطح پایین به دانه‌درشت‌ها برسد، بدون ملاحظه آن‌ها را نیز افشا کرده و به پنجه قانون خواهد سپرد، چنانچه امروز یک وکیل پارلمان را بدون ملاحظه افشا کرد.

اگر مردم از صالح و فعالیت‌های مثبتش حمایت کنند، یقیناً ایشان تشویق شده و با جدیت بیشتر کار خود را ادامه خواهد داد و اگر با جدیت پیش برود، قطعا در آینده نزدیک، نتیجه ملموس فعالیت‌های ایشان را خواهیم دید.

محمد نسیم جعفری