سیاف: لوی جرگه برای حمایت از فرد خاصی تشکیل نشده/ مردم و جامعه جهانی روی لوی جرگه حساب می کنند

  • انتشار: ۱۲ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 59862

نشست گزارش دهی کمیته های ۵۰ گانه لوی جرگه مشورتی صلح، امروز (پنجشنبه ۱۲ ثور) آغاز شد.

در ابتدای نشست امروز، روسای کمیته‌ها گزارش‌های کاری خود را به منظور جمع بندی و صدور اعلامیه نهایی لوی جرگه ارائه کردند.

عبدالرب رسول سیاف، رئیس لوی جرگه مشورتی صلح ضمن تاکید بر حفظ نظم جرگه گفت: مردم افغانستان و جامعه جهانی روی این جرگه حساب می کنند؛ گزارشات کمیته‌ها توسط هیات اداری توحید می‌شود و اعلامیه مشترک بر اساس آن تنظیم و صادر خواهد شد.

رئیس لوی جرگه مشورتی صلح تاکید کرد که تا تمام اعضای جرگه در مورد اعلامیه مشترک قانع نشود این اعلامیه صادر نخواهد شد.

وی خطاب به اعضای لوی جرگه گفت: دولت به شما مراجعه کرده و شما رای می‌دهید؛ در اینجا هیچ کس نمی‌تواند رای خود را تحمیل کند.

سیاف اظهار داشت: ما برای حمایت از فرد مشخصی جمع نشده ایم؛ اگر در اعلامیه دیدید که اشارتا، دلاتا و صراحتا جانبداری از شخصی بود بگوید که این اعلامیه از ما نیست.

رئیس لوی جرگه مشورتی صلح ابراز امیدواری کرد که تمام مساعی این جرگه برای تحقق صلح آبرومندانه که قطع جنگ و رفاه کشور را در پی داشته باشد بینجامد.

گفتنی است که لوی جرگه مشورتی صلح در سایه تحریم‌های گسترده احزاب قدرتمند سیاسی، رهبران جهادی و تیم‌های انتخاباتی روز دوشنبه (۹ ثور) افتتاح شد و ریاست آن به عبدالرب رسول سیاف واگذار شد. اعضای جرگه مشورتی صلح در دو روز اول به دلیل جنجالی شدن انتخاب هیات اداری جرگه نتوانستند در موضوع صلح بحث کنند.