سنا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را تایید کرد

  • انتشار: ۲۸ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33419

فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در بارۀ تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج واژه های «افغان» و قومیت در شناسنامه های برقی، امروز از سوی مجلس سنا تأیید شد. این طرح چندی قبل از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

نمایندگان محلس سنا در اخرین جلسه خود ثبت قومیت، ملت و دین را در شناسنامه های الکترونیکی تصویب نمودند.

این تصمیم مجلس سنا در حالی صورت گرفته است که نمایندگان پارلمان، با غیر ضروری خواندن ثبت این اطلاعات در تذکره های الکترونیک، رای به عدم ثبت آنها در تذکره ها داده بودند.

نزاع میان مجلس و حکومت بر سر ثبت قومیت یا عدم ثبت آن در تذکره های الکترونیک در چند سال گذشته مانع آغاز روند صدور این شناسنامه ها شده است.

پیش از این، پارلمان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن در شناسنامه های برقی، نه ملیت و نه قومیت نباید ذکر شود، اما با اینکه این قانون به تایید رئیس جمهور نیز رسیده بود، اما اخیرا  رییس جمهور این قانون را تغییر داد و دوباره برای تأیید به شورای ملی فرستاد که با مخالفت نمایندگان پارلمان مواجه گردید. اما تصمیم مجلس سنا مرحله جدیدی از بحران در خصوص این موضوع به حساب می آید.

 

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا نیز با استقبال از این تصمیم مجلس سنا با کنایه به مجلس نمایندگان گفت که مجلس سنا به خواست و منافع ملی می اندیشد و “مثل دیگر مجلس‌ها که نام شان نمی‌گیریم نیست”.

هم اکنون با تایید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی سناتورها، سرنوشت این طرح به کمیته مشترک دو مجلس کشانده شد و مجلس سنا هیات کمیته مشترک این مجلس را نیز امروز تعیین کرد.