سنا: حکومت هرچه زودتر لوی جرگه را برگزار کند

  • انتشار: ۱۱ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 11110

مجلس سنا با توجه به شرایط پیش آمده در کشور می گوید که حکومت باید هرچه زودتر زمینه تدویر لوی جرگه قانون اساسی را فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از جمهور؛ محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا می گوید که حکومت باید زمینه لوی جرگه ای که در قانون اساسی تذکر یافته را مساعد سازد تا در مورد بحران کنونی کشور تصمیم معقول گرفته شود.

آقای ایزدیار افزود: ” لوی جرگه که در قانون اساسی تعریف شده باید تدویر شود؛ از دو جهت، هم این که در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت تعدیل در قانون اساسی تذکر یافته و هم اینکه لوی جرگه برای بیرون رفت از شرایط پیش آمده کنونی نیاز است تا لوی جرگه برگزار گردد”.

به گفته وی؛ برای برگزاری لوی جرگه که در قانون اساسی تذکره یافته لازم است تا حکومت ابتدا انتخابات پارلمانی را برگزار کند.

لوی جرگه قانون اساسی در صورتی برگزار می شود که نصاب مجلسین شورای ملی تکمیل باشد؛ اما هم اکنون نسبت عدم برگزاری انتخابات یک ثلث مجلس سنا که از سوی شوراهای ولسوالی انتخاب می شوند ناتکمیل است و پنج سال کاری مجلس نمایندگان نیز به پایان رسیده است.

بنابر این؛ اعضای مجلس سنا می گویند که برگزاری لوی جرگه قانون اساسی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی امکان پذیر نیست و حکومت را به تعلل در برگزاری این دو انتخابات متهم می کنند.

محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا تاکید دارد که تاخیر در برگزاری انتخابات بحران را در کشور بیشتر می سازد.

اما برخی سناتوران می گویند که به جای لوی جرگه قانون اساسی باید لوی جرگه عنعنوی در خصوص بیرون رفت از بحران کنونی برگزار شود.

شیرمحمد آخندزاده عضو سنا گفت: ” دولت کنونی بی کاره شده و چرا لوی جرگه را نمی خواند، اگر نمی توانیم لوی جرگه قانون اساسی برگزار کنیم پس باید لوی جرگه عنعنوی برگزار شود؛ هرچه دیرتر شود زمان می گذرد و وضعیت بدتر می شود”.

گفته می شود، پیش از این شورای رهبران جهادی که به تازه گی تشکیل شده نیز خواستار برگزاری لوی جرگه شده است.

مولوی منصف عضو مجلس سنا گفت: ” بحث لوی جرگه که از سوی شورای جهادی مطرح شده در جهت تقویت نظام است؛ اگر لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود که نیاز به برگزاری انتخابات دارد؛ ولی حکومت در برگزاری انتخابات تعلل می کند و امیدواریم از این تعلل بگذرد و هرچه زود تر انتخابات برگزار کند”.

بر بنیاد تفاهم نامه تشکیل حکومت وحدت ملی تا دو ماه پس از تشکیل حکومت باید لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار می شد؛ اما هم اکنون حدود یک سال از تشکیل حکومت می گذرد و نه تنها لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار نشده؛ بلکه بسیاری از توافقات دیگر رهبران حکومت وحدت ملی نیز اجرا نشده است.