سفیر ایران در کابل: تهران خواهان مشارکت طالبان در قدرت افغانستان است

  • انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 64180

«محمدرضا بهرامی»، سفیر ایران در کابل می‌گوید، تهران خواهان سهم‌گیری و مشارکت طالبان در قدرت در افغانستان است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی قدرت در دست طالبان باشد.

بهرامی، در گفتگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود دارد یک‌جا شود، اما تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرند: «ما موافق مشارکت طالبان در قدرت هستیم، اما موافق این‌که همۀ قدرت بدست طالبان باشد به هیچ وجه نیستیم. تکلیف ما خیلی روشن است؛ ما می‌گویم ساختاری وجود دارد که می‌تواند طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته هرچیز وابسته به نظر مردم افغانستان است.»

این دیپلومات ایرانی، در واکنش به گفتگوهای صلح افغانستان می‌گوید که تصویر آیندۀ این روند ناروشن است: «من میخواهم این مساله را روشن بکنم که عدم روشنایی تصویر آینده متوجه ما نشود، متوجه کسانی بشود که مدیریت این روند را برعهده داشتند. متوجه کسانی بشود که روند مشروعیت زایی طالبان را تبدیل به روند غیرقابل بازگشت کرده‌اند. متوجه کسانی بشود که نهادهای رسمی را با نوع رفتارشان تضعیف کرده‌اند و متوجه کسانی شود که یک رقابت منفی تولید کرده‌اند برای ارتباط با مجموعۀ طالبان.»

این در حالی است که روز گذشته رییس مجلس سنا نیز انتقاد می‌کند که جزییات گفتگوهای صلح با مردم در میان گذاشته نمی‌شوند.