سفر وزیر عدلیه افغانستان به اصفهان

  • انتشار: ۷ عقرب ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 49252

به گزارش خبرگزاری اطلس، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان که به اصفهان سفر کرده است گفت: با امضا تفاهمنامه با وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران زمینه های ارتقا همکاری های قضایی بین دو کشور مخصوصا در زمینه مبادلات زندانیان ارتقا می یابد.

گفته میش شود که هیات قضایی افغانستان  از زندان مرکزی اصفهان دیدن و با زندانیان افغانستانی ملاقات می کند.

رئیس عدلیه  اصفهان نیز در نشست با وزیر عدلیه افغانستان گفته که در استان اصفهان حدود 600 زندانی افغانستانی داریم که 37 درصد آنها به دلیل مواد مخدر، 30 درصد به دلیل سرقت و بقیه مشمول سایر جرایم هستند که زندانی شده اند.

احمد خسروی وفا رئیس عدلیه  اصفهان افزود که : در چنین نشست هایی معمولا وضع اتباع افغانستانی زندانی بررسی و زمینه مبادلات، انتقال و یا استرداد قانونی زندانیان فراهم می شود.