سرگردانی هزاران مهاجر افغانی در یونان

  • انتشار: ۴ اسد ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 7507

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از ودصم، صد ها نفر پناهجوی افغانی، کشور را به قصد آلمان و دیگر کشور های اروپای ترک کرده و به یونان رسیده اند، انها در حال حاضر در اردو گاهی در یونان به سر می برند و میگویند که با مشکلات زیاد چون نداشتن مواد خوراکی دست پنجه نرم می کنند .

در گزارش علاوه شده است که در هر گوشه از آتن پایتخت یونان ده ها خانواده افغان بدون سرپناه در پارک ها و کنار جاده ها شب روز را سپری میکنند.

جوره خان پناهجوی افغان می گوید : «حالا به اینجا آمده ام ، ببینم که کجا رفته می توانم»

کودکان، آسیب پذیر ترین افراد در میان این پناهجویان اند و مادران آنها میگویند که برای کودکان شان غذائی ندارند و در وضعیت صحی نا مناسب به سر می برند .

فهیمه انوری پناهجوی افغانی می گوید : غذا نداریم ، بچه ام پوشاک ندارد و در مسیر راه به جز بادنجان رومی ، نان نخورده اند .
به اساس گزارشات واصله تنها در یکی از پارک های شهر آتن نزدیک به 500 پناهجوی افغان که تازه به این شهر پاه گذاشتنه اند شب روز را سپری میکنند .

مشخص نیست تا چه زمانی این افراد در پارک پیدن آریوس با گرسنه گی بیماری ، بی سرنوشتی و نبود  سرپناه  دست و پنجه نرم خواهند کرد ؟

محمد نعیم یکتن ازپناهجویان می گوید :” بخاطر زنده گی بهتر وطن را ترک گفتم ، اما در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستم . “

بسیاری از این خانواده ها  می گویند که زنده گی شان را به قمار زده اند تا جای بهتر برای زیستن بیابند.

به گفته سپندلر ، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد از آغاز سالروان تا حال حدود 77100 مهاجر به یونان رسیده اند ، 60 درصد آنها از سوریه ومتباقی اتباع  افغانستان ، عراق و سومالیا می باشند .

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان میگوید که یونان پناهنده پذیر نیست و آنکشور خود به مشکلات مواجه است .

وی  علاوه نمود که هموطنان ما نباید خود را به مشکلات مواجه کنند ، زیرا افغان بودن به معنی پناهنده شدن در کشور های بزرگ صنعتی نیست ، به جز اینکه وارد مفادات کنوانسیون 1951 شوند .