سرپرست وزارت انرژی و آب استعفا داد

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 73409

«محمد گل خلمی» سرپرست وزارت انرژی و آب، به دلیل مشکلات صحی از مقامش کناره گیری کرد.

وی در استعفانامه اش نوشت که داکتران به او توصیه کرده باید چند هفته خود را از آلود‌گی هوا دور نگه دارد.

رییس‌جمهور غنی نیز استعفای خلمی را پذیرفته است.

در حال حاضر، خان محمد تکل به عنوان سرپرست این وزارت تعیین شده است.