سرپرست شاروالی زابل با یک میلیون 740 هزار افغانی به پاکستان گریخت

  • انتشار: ۱۵ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36630

مقام ها درولایت زابل می گویند که انجنیر طیب سرپرست شاروالی این ولایت با یک میلیون 740 هزار افغانی پول حکومتی به پاکستان فرار کرده است.

مقام‌ها در زابل می‌گویند که انجنیر طیب، سرپرست شاروال قلات مرکز این ولایت، با پول حکومتی به پاکستان فرار کرده است؛ مقام‌های محلی نیز مفقودشدن شاروال قلات را تأیید کرده اند.

زلمی زابلی، سناتور این ولایت در مشرانو جرگه می‌گوید، انجنیر طیب، سرپرست شاروال قلات، روز گذشته با خانواده‌اش به پاکستان رفته و بیش از دو میلیون افغانی پول حکومت را نیز با خود برده است.

او می‌گوید “شاروال خودسرانه املاک شاروالی را می‌فروشد و از بودجۀ شاروالی پول بیرون کرده و به پاکستان رفته که این مسأله مردم را به حکومت بی‌باور کرده است”.

مقام‌های محلی زابل نیز نادرک‌شدن سرپرست شاروالی قلات را می‌پذیرند؛ اما می‌گویند که تحقیقات استخباراتی در زمینه آغاز شده است.

رحمت‌الل یارمل، معاون والی زابل به صدای امریکا گفته است، سرپرست شاروالی قلات، از روز گذشته به این طرف وظیفه را رها کرده و به جای نامعلومی رفته است.

او می‌افزاید “ما تأیید می‌کنیم و بر اساس معلومات اولیۀ ما سرپرست شاوال یک میلیون و ۷۴۰هزار افغانی را با خود برده و با خانواده‌اش به سوی نامعلومی رفته است”.

به گفتۀ وی، سرپرست شاروالی قلات، از چند سال گذشته به این طرف، امور مدیریت مالی و اداری شاروالی را به پیش می‌برد و شش ماه قبل به حیث سرپرست شاروالی تعیین گردید.