سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

  • انتشار: ۱ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 24695

اشرف غنی، رییس جمهور، عبدالطیف روشان را به عنوان سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده‌است.

رییس جمهور طی فرمانی گفته‌است که آقای روشان به تاسی از فقرۀ ۱۳ مادۀ ۶۴ چهارم قانون اساسی افغانستان به عنوان سرپرست معرفی گردیده‌است.

فرمان رییس جمهور غنی، از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته‌‍است که سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی را برای گرفتن رای اعتماد به شورای ملی معرفی کند.

این درحالی‌ست که شورای ملی قبل از این گفته‌‎است، تا زمانی‌که به‌جای تمام وزرای سلب صلاحیت شده، وزرای جدید معرفی نگردد، به وزیران تازه معرفی شده رای نخواهد داد.

گفتنیست که آقای روشان از رشته‌های ادارۀ عامه و اداره و تجارت ماستری و از رشته رهبری تحصیلات عالی دکترا دارد.

وی در عین حال قبل از این به عنوان رییس دانشگاۀ باختر نیز ایفای وظیفه کرده‌است.

آقای روشان در حالی به عنوان سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی می‌گردد که داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، حدود ۷ ماۀ قبل از سوی شورای ملی افغانستان به دلیل نگرفتن رای اعتماد از این شورا، سلب صلاحیت شد.