سرور دانش: آزادی بیان خط سرخ حکومت افغانستان است

  • انتشار: ۳ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 34777

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسمی در کابل گفت که آزادی بیان خط سرخ حکومت افغانستان است و به کسی اجازه نمی دهد که این دستاورد مهم را مورد تعرض قرار دهد.

وی که در مراسم اولین سالگرد تأسیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت سخن می گفت، خود سانسوری  رسانه ها که به دلیل اعمال فشار مراکز قدرت صورت میگیرد را مهمترین چالش کنونی رسانه ها دانست.

معاون دوم رئیس جمور با انتقاد از برخی از رویکردهای نهاد ههای سیاسی کشور گفت که ساختار مناسبات و تعاملات اجتماعی و سیاسی این کشور طوری است که هرکسی به خود اجازه می‌دهد تا آزادی بیان را “مخدوش” سازد.

اقای دانش همچنین با اشاره به برخی از مخاطرات ازادی بیان گفت که این مساله خط سرخ حکومت است و به کسی اجازه نخواهد داد تا آن را مورد تعرض قرار دهد.