سخنی با نخبگان و مسئولان دو کشور

  • انتشار: ۲۶ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88038

مردم، نخبگان و مسئولان دو کشور بدانند که در این اقیانوس مواج و طوفانی در یک کشتی نشسته‌ایم و دشمنان مشترکمان سخت در پی به زیر کشیدن و دود نمودن این دو پرچم زیبا هستند؛ پرچم‌های زیبایی که رنگ و جملات حک شد در آنها قلب دشمنان تمدن، فرهنگ، باورها و ارزشهای دو ملت را نشانه رفته اند!

دشمنان مشترکمان همانگونه که هر از چندگاهی در افغانستان با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و زبانی تلاش دارند که پرچم زیبایش به راحتی قامت راست نکند، با روش ایجاد و تشدید اختلاف از طریق نوچه‌های استعماری و فریب خوردگان درونی دو کشور تلاش دارند که در نهایت این دو پرچم را به زیر بکشند و نمادهای دیگری را که نمادهای نوکری استعمار باشند علم نمایند.

قضایای اخیری نظیر جا زدن خودشان را به عنوان دایه‌های دلسوزتر از مادر در قالب انتخاب شعارهای احساساتی و از طریق به خورد مردم دو کشور دادن شعارهای مذکور در مورد فجایع مربوط به مهاجرین عزیزمان، ترور علمای معتدل در افغانستان و اعلام آمار ساختگی در راستای تشدید اختلافات مذهبی و قومی، شواهد خوبی برای دشمنی این دشمنان مشترک است.

بنابراین، نخبگان و مسئولان دو کشور بیش از هر زمانی دیگری بایستی دست در دست هم داده برای کاستن از مشکلات و برای رسیدگی به وضعیت مردم دو کشور بویژه مهاجرین رنج دیده، در راستای تعمیق حسن همجواری و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان از مجاری قانونی و رسمی تلاش نمایند.

محمد امین احسانی