سخنگوی وزارت داخله: به دلیل حضور زیاد تاجیک ها در قطعات نظم عامه، به سایر اقوام اولویت داده شده است

  • انتشار: ۲۹ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33444

منتشر شدن یک مکتوب لوای نظم عامۀ وزارت داخله، که در آن شمولیت تاجیکان در قطعۀ جدید ضد آشوب در کابل را استثنا قرار داده شده است، سبب واکنش‌های زیادی شده است. نجیب دانش در واکنش به انتشار این نامه گفته است که تاجیک ها در قطعات نظم عامه حضور زیادی دارند و به همین به سایر اقوام اولویت داده شده است.

در این مکتوب آمده است که بربنیاد دستور رییس جمهور، یک واحد ضد آشوب در کابل ایجاد شده است و از لوای نمبر یک کابل خواسته شده تا نام های افسرانی را که از اقوام پشتون، هزاره، اوزبیک و دیگر اقوام به استثنای ملیت تاجیک به این فرماندهی بفرستد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان با پذیرفتن اشتباه در توضیح این موضوع در مکتوب یاد شده گفت که تاجیک‌ها در قطعات نظم عامۀ مرکز و ولایات افغانستان حضور فعال دارند از اینرو به گزینش سایر اقوام اولویت داده شده است.

در بخش این نامه آمده است: «به اساس حکم رئیس جمهور، یکگ قطعه پنجصد نفری پلیس ضد آشوب در چارچوب فرماندهی زون یک صد و یک کابل ایجاد شده است، از همین رو هدایت داده می شود که در ظرف بیست چهار ساعت جدول شهرت افسران ساتنمنان که از ملیت هزاره، اوزبیک، پشتون وغیره ملیت ها، به استثنای ملیت تاجک، ترتیب و ارسال بدارید.»

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره می گوید: «بیشترین نیروهای امن و نظم عامه در حال حاضر از قومیت تاجیک است، در این کار یک اشتباه نوشتاری صورت گرفته است، به این معنی که ما به قدر کافی از ملیت تاجیک داریم و باید از ملیت های دیگری نیز در قطعه جذب شوند تا ترکیب ملیتی درنظر گرفته شود.»