سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات: این وزارت و وزارت فواید عامه سال آینده بیش از 700 کیلومتر سرک می سازند

  • انتشار: ۱۶ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17670

سخنگویان وزارت احیا و انکشاف دهات با وزارت فواید عامه کشور اعلام کرده اند که در سال ۱۳۹۶ آنان در نظر دارند که در سراسر کشور ۷۰۵ کیلومتر سرک و ۱۶۹۱ متر پل به ارزش ۷۰ میلیون دالر بسازند.

اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری مشترک با مهدی روحانی سخنگوی وزارت مالیه از ساخت و سازی بیشتر در سال پیش رو خبر داده اند.

آقای رستمی گفت: بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات برای سال مالی ۱۳۹۶، بیش از ۲۶۵ میلیون دالر است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

او همچنان افزود که در سال مالی جدید قرار است که از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی این وزارت، ۷۰۵ کیلومتر سرک قیرریزی و جغل اندازی شود.

رستمی همزمان افزود که شماری از پروژه های سرک سازی جدید که شامل سند بودجه شده، از سوی وزارت مالیه تعهد بودجوی دارند که همراه با کار ساخت ۷۰۵ کیلومتر سرک، سروی پروژه ها های تازه نیز آغاز می شود.

به گفته سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات امسال بیش از ۳۸۰۰ کیلومتر سرک مورد حفظ و مراقبت دوامدار قرار می گیرد.

در همین حال مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه نیز گفت که اداره سرک ها روستایی وزارت فواید عامه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۹۷ پروژه را در ولایت های مختلف عملی خواهد کرد.

آقای روحانی افزود که پروژه های اداره راه سازی روستائی( NRAP ) وزارت فواید عامه از سال ۲۰۰۲ تا اکنون در چوکات این وزارت فعالیت می کند که تا حال به هزینه بیش از ۱۷ صد هزار میلیارد افغانی به بهره برداری رسیده است.

او گفت که بالای ۹۰۰ کیلومتر سرک های اسفالت و بیش از ۹هزار کیلومتر سرک های درجه دو، به تعداد ۵،۵ هزار متر پل آهن کانکریتی، دیوار های استنادی، ترمیم و ساختمان ۱۲ میادین هوایی را تکمل و به بهره برداری سپرده است.

به گفته سخنگوی وزارت مالیه اداره( NRAP) در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۹۷ پروژه در ولایت های مختلف با هزینه بیش از ۱۲۵ میلیارد افغانی دارد، که ۱۰۴ پروژه آن با هزینه بالای ۱۲ میلیارد افغانی از طرف بانگ جهانی و ۲۹۳ پروژه با هزنیه بیش از ۱۱۲ میلیارد افغانی از طرف حکومت افغانستان و دولت جاپان تمویل میگردد که در سال جاری کارهایش رسما آغاز خواهد شد.