از سالروز استقلال افغانستان گرامیداشت شد

  • انتشار: ۲۸ اسد ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 15006

از نود و هفتمين سالروز استرداد استقلال کشور، با گذاشتن اکليل گل ازسوى رييس جمهورغنى برپاى منار آزادی، تجليل به عمل آمد.

در اين مراسم، رييس جمهور اشرف غنى درحاليکه گارد تشريفاتى در صفوف منظم ايستاده بودند و سرود ملى کشور نيز نواخته ميشد، اکليل گل را بر پاى منار آزادى گذاشت.

در این مراسم رییس جمهور غنی گفت که سیاست خارجی افغانستان به هیچ کسی واگذار نخواهد شد و به عنوان یک دولت مستقل در سطح منطقه و جهان باقی خواهد ماند.

غنی تاکید کرد که در سطح منطقه و جهان نسبت به وضعیت افغانستان باید یک دیدگاه مشترک ایجاد گردد.

آقای غنی یادآور گردید که خطر هنوز هم در افغانستان موجود است و باید در برابر تهدید خطرات دیدگاه مشترک ایجاد گردد، چون جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست.

در اين مراسم، تعداد زيادى از اعضاى مقامات بلندرتبۀ دولتى، وزراى کابينه، اعضاى شوراى ملى و ديپلمات های خارجى مقیم کابل، شرکت داشتند.

در گذشته، از ٢٨ اسد به شکل پرشکوه تجليل به عمل مى آمد؛ اما بعد از آنکه مراسم جشن پيروزى مجاهدين (هشت ثور) در سال ١٣٨٧ موردحملۀ مسلحانه مخالفين مسلح دولت قرارگرفت، مراسم ملى کشور نيز محدود و کمرنگ گرديد.

افغانستان تحت رهبری امان الله خان، در تاريخ ٢٨ اسد سال ١٢٩٨ هجرى توانستند استقلال خود را از نزد انگليس ها به دست آوردند.

از نود و هفتمين سالگرد استرداد استقلال کشور، برعلاوۀ کابل پايتخت؛ در شمارى از ولايات کشور نيز طى مراسمى تجليل به عمل مى آيد.