از سالروز استقلال افغانستان گرامیداشت شد

  • انتشار: ۲۸ اسد ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 15006

از نود و هفتمین سالروز استرداد استقلال کشور، با گذاشتن اکلیل گل ازسوى رییس جمهورغنى برپاى منار آزادی، تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، رییس جمهور اشرف غنى درحالیکه گارد تشریفاتى در صفوف منظم ایستاده بودند و سرود ملى کشور نیز نواخته میشد، اکلیل گل را بر پاى منار آزادى گذاشت.

در این مراسم رییس جمهور غنی گفت که سیاست خارجی افغانستان به هیچ کسی واگذار نخواهد شد و به عنوان یک دولت مستقل در سطح منطقه و جهان باقی خواهد ماند.

غنی تاکید کرد که در سطح منطقه و جهان نسبت به وضعیت افغانستان باید یک دیدگاه مشترک ایجاد گردد.

آقای غنی یادآور گردید که خطر هنوز هم در افغانستان موجود است و باید در برابر تهدید خطرات دیدگاه مشترک ایجاد گردد، چون جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست.

در این مراسم، تعداد زیادى از اعضاى مقامات بلندرتبۀ دولتى، وزراى کابینه، اعضاى شوراى ملى و دیپلمات های خارجى مقیم کابل، شرکت داشتند.

در گذشته، از ٢٨ اسد به شکل پرشکوه تجلیل به عمل مى آمد؛ اما بعد از آنکه مراسم جشن پیروزى مجاهدین (هشت ثور) در سال ١٣٨٧ موردحملۀ مسلحانه مخالفین مسلح دولت قرارگرفت، مراسم ملى کشور نیز محدود و کمرنگ گردید.

افغانستان تحت رهبری امان الله خان، در تاریخ ٢٨ اسد سال ١٢٩٨ هجرى توانستند استقلال خود را از نزد انگلیس ها به دست آوردند.

از نود و هفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور، برعلاوۀ کابل پایتخت؛ در شمارى از ولایات کشور نیز طى مراسمى تجلیل به عمل مى آید.