افراد وابسته به جمعه خان همدرد و فضل هادی مسلمیار، سکرتر رئیس پاسپورت را لت و کوب کردند

  • انتشار: ۲۹ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32194

گفته می شود تعدادی از افراد وابسته به جمعه خان همدرد و دستیار فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان، تعدادی از افراد به شمول مرید صحرایی سکرتر ریاست پاسپورت به مورد لت و کوب قرار داده است.

افراد مسلح وابسته به جمعه خان همدرد مشاور رئیس جمهور غنی و فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا و از چهره های برجسته ی حزب اسلامی نزدیک به گلبدین حکمتیار، امروز سکرتر ریاست پاسپورت را به شدت لت و کوب کرده اند.

گفته می شود بعد از این حادثه، فضل هادی مسلمیار بخاطر عذرخواهی به ریاست پاسپورت رفته است.