زور کم و قهر زیاد!

  • انتشار: ۱۸ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21933

یکی از ادعاهای واهی که در روزهای اخیر، در ارتباط با افزایش ناامنی درکشور بخصوص در شمال،  برسر زبان برخی از سیاستگران متوهم کشور می چرخد این است که “روس ها بابت تجاوز شان به افغانستان قرض دار ما هستند”!! اینان مدعی اند که اگر روس ها به حمایت از طالبان ادامه دهند ما قرض خود را از او خواهیم گرفت!!

چنین اظهاراتی واقعا آخرین مرحله توهم است. این عالی جنابان غافل اند که شما یک ابزاری بودید در رقابت جنگ سرد میان امریکا و شوروی سابق. شماابزاری بودید در دست استخبارات عربستان سعودی و پاکستان که به سادگی با کنترل احساسات و انرژی تان به سود خود، شما را وارد میدان جنگ کردند و ….

حال هم معلوم نیست که واقعا این ادعا هم ابتکار مغزخام خود آنان باشد یا بخاطر توصیه و حمایت کدام سفارت خانه غربی چنین رجز خوانی می کنند. به هرصورت افغان ها همیشه تاوان سنگین “زورکم و قهر زیاد” خود را با شعار دروغین و جاهلانه  “غیرت افغانی” پرداخته اند؛ اما متاسفانه هیچگاه بیدار و هوشیار نشده اند. جای نگرانی جدی است که بار دیگر سرنوشت خود را در بازی کثیف قدرت های جهانی و منطقه ای به قمار به شرط باخت از دست بدهند.

شکور اخلاقی