زمان‌شناسی استاد دانش قابل قدر است

  • انتشار: ۲ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 95025

برخی از دوستان، سخنان استاد دانش در مورد ماهیت حکومت‌های سه قرن اخیر کشور برحق می‌دانند، ولی معتقدند که زمان کنونی برای بیان این سخن حق، مناسب نبود.

به‌نظر من، دانش بسیار وقت‌شناس است و زمان گفتن این حرف حق دقیقاً زمان کنونی است؛ زیرا گفتگوی صلح در قطر جریان دارد که قطعاً روی نوع نظام آینده نیز بحث صورت خواهد گرفت.

دانش با مقایسه‌ی امارت طالبانی و حکومت‌های استبدادی گذشته این پیام را برای همگان داد که دیگر نظام استبدادی، انحصاری، فردی، خانوادگی، قبیله‌ای هرگز قابل قبول نبوده و حاکم باید با اراده و آرای مردم انتخاب شود.

سخنان دانش در عین حال که حمایت از جمهوریت و اراده‌ی مردم بود، به طالبان و انحصارطلبان نیز این پیام را منتقل کرد که در عصر کنونی نمی‌شود حاکمیت انحصاری و استبدادی تشکیل داد و دیدگاه و اراده مردم و شهروندان را نادیده گرفت و همچنین به طرفداران جمهوریت هشدار داد که در مذاکرات قطر فریب نخورند و از جمهوریت و اراده مردم دفاع و تن به حاکمیت استبدادی و امارتی ندهند.

نسیم جعفری