رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی: پروسه انتخابات تاکنون مدیریت خوبی نداشته است

  • انتشار: ۲۸ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: انتخابات
  • شناسه مطلب: 48894

به گزارش خبرگزاری اطلس، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که تاکنون پروسه انتخابات مدیریت خوبی نداشته است.

«علی رضا روحانی» رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، با بیان این که مردم به صورت پرشور در انتخابات اشتراک کردند، ضمن قدردانی از مردم گفت: معلومات و ارزیابی ما نشان می دهد که کوتاهی ها و بی نظمی های غیر اغماض در این پروسه صورت گرفته که می تواند عدالت و شفافیت این انتخابات را زیر سوال ببرد.

به نقل از خبرنامه؛ سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افزوده که شکایاتی که به ما رسیده، نشان می دهد؛

۱: در تعداد زیادی از مراکز رای دهی، سایت های رای دهی هم اکنون که ساعت س و نیم است، هنوز باز نشده؛

۲: انتخابات در شماری زیادی از مراکز با تاخیر زیاد برگزار گردیده؛

۳: در شماری از مراکز مواد انتخاباتی به دسترس کارمندان قرار نگرفته؛

۴: مشکلات تخنیکی بایومتریک به صورت جدی وجود داشته؛

۵: ناظران مورد تهدید قرار گرفته اند؛

۶: موادهای انتخاباتی غیرکامل انتقال شده؛

۷: به نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی در شماری از مراکز اجازه ورود داده نشده و این نمایندگان نتوانسته اند بر این مراکز نظارت داشته باشند.