رییس جمهور غنی شش ماه برای امنیت پایتخت مهلت خواست

  • انتشار: ۱۹ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 26054

رییس جمهور از باشنده‌گان پایتخت شش ماه برای تأمین امنیت پایتخت فرصت خواست.

محمداشرف غنی دیروز در بیستمین نشست نظارت و انسجام می‌گوید که حکومت برای تأمین امنیت پایتخت، سطح نظارت از شهر را بلند می‌برد. رییس جمهور می‌گوید، در کنار اصلاحات در وزارت‌خانه‌های داخله و دفاع، یک بستۀ اشتغال‌زایی اضطراری برای کاهش بیکاری در پایتخت عملی می‌شود

رییس جمهور در این نشست حکومتداری را در افغانستان بیش از حد متمرکز خوانده و تأکید کرد که به خاطر فراهم‌سازی بهتر امنیت و خدمات و به خاطر شناسایی نیاز درک و دانش محلی، در ساختار حکومتداری تغییراتی به میان خواهد ‌آورد.

رییس جمهور غنی در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید، نارضایتی‌های قومی در کشور پیچیده و عمیق بوده که ناشی از بی‌توجهی و تبعیض است.

آقای غنی می‌افزاید، با برگزاری نشست و گفت‌وگو با شهروندان کشور، از قطبی‌شدن افغانستان جلوگیری می‌کند.

بیستمین نشست نظارت و انسجام به میزبانی وزارت مالیه/دارایی افغانستان و دفتر هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما)، با اشتراک اعضای کابینه، برخی مقام‌های خارجی و سکتور خصوصی در کابل برگزار شد.