رییس جمهور:موضوع حقوقی شهرک ها باید حل گردد

  • انتشار: ۵ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 42899

رئیس جمهور غنی از چگونگی پیشرفت کار اعمار شهرک پیروزی دیدن کرد و تاکید داشت که موضوع حقوقی شهرک ها باید حل گردد تا ما بتوانیم میان عواید و خدمات رابطه ایجاد کنیم.

به گزارش اطلس پرس: محمد اشرف غنی، رئیس ‏جمهور کشور از چگونگی پیشرفت کار اعمار شهرک پیروزی ولسوالی ده سبز ولایت کابل دیدن نمود.

آقای غنی در این مراسم گفت که مشکل بنیادی موضوع آب است و یک کمیتۀ که در ترکیب آن مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا، رئیس آبرسانی، والیان کابل و پروان و ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت شامل باشند، تشکیل شود و طرح واضح خود را بخاطر حل این مشکل ارائه نماید.

وی ضمن تاکید بر حل مشکلات اجتماعی که مانع تامین آب می گردد، گفت که دو مگاوات برق برای این شهرک کافی نیست، شرکت برشنا باید پلان واضح خود را در این رابطه تهیه کند.

اقای اشرف غنی گفت؛ در این شهرک باید ساحه صنعتی مدنظر گرفته شود و فعال گردد، تا بتوانیم شهرک را به پا ایستاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد که نهادهای امنیتی و دفاعی کشور لیست فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی را ترتیب کنند، تا به وارثین شهدا نیز در این شهرک نمرات رهایشی در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور غنی گفت که به فامیل های ۱۰۰ تن از خبرنگاران شهید نیز در این پروژه مسکن توزیع شود و توزیع تمام نمرات رهایشی باید شفاف و براساس معیارها باشد.

رئیس جمهور کشور در اخر سخنانش تاکید کرد که موضوع حقوقی شهرک ها باید حل گردد تا ما بتوانیم میان عواید و خدمات رابطه ایجاد کنیم.

قابل ذکر است که کار پروژه شهرک پیروزی ۹ سال قبل تهداب گذاری شده بود و تا اکنون به ارزش ۴۵ میلیون دالر در زیربناهای آن مصرف شده است.