رییس بانک مرکزی افغانستان استعفا کرد

  • انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 64187

منابع نزدیک به ریاست جمهوری از استعفای «خلیل صدیق» رییس بانک مرکزی خبر داده اند.

صدیق با تایید این خبر، دلیل این استعفا را مشکلات و معاذیر صحی عنوان کرده است.

استعفای رییس بانک مرکزی درحالی است که ارزش دالر در مقابل افغانی به بلندترین نرخ خود رسیده و یک دالر بیشتر از هشتاد افغانی مبادله می شود.

ارگ ریاست جمهوری تا اکنون در مورد استعفای خلیل صدیق رییس بانک مرکزی چیزی نگفته است.