رییس‌ پیشین بانک جهانی در افغانستان: حکومت با حامیان مالی‌اش اختلاف دارد

  • انتشار: ۱ میزان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 69311

رییس پیشین بانک جهانی در افغانستان از وجود اختلاف‌ها میان حکومت افغانستان و حامیان بزرگ خارجی به این کشور خبر می‌دهد.

ویلیم برد، بیان داشت که علت آغاز این اختلاف‌ها ارایه یک جانبه پیشنهادها برای بهبود اقتصادی افغانستان از سوی حکومت افغانستان به نشست‌های جهانی و نیز تغییرات ناگهانی در وزارت‌های کلیدی از جمله وزارت‌های مالیه، تجارت و صنایع و معادن و پترولیم از سوی رییس‌جمهورغنی می‌داند؛ تغییراتی را که به گفته او در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاحات نه بل اقدام سیاسی پنداشته می‌شوند.

رییس پیشین بانک جهانی، این گفته‌هایش را در یک مطلبی که زیر عنوان “تنش برسر کمک‌ها به افغانستان، چشم‌انداز صلح را با خطر روبه‌رو می‎سازد” مطرح کرده‌است.

طلوع نیوز نوشت که او در این مطلب، می‌افزاید که هرچند چگونگی ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان پس از یک توافق احتمالی صلح با طالبان بیشتر مورد بحث است، اما در بیشتر نشست‌های کمک کنندگان به افغانستان کابل حضور نداشته‌است.

او از این میان، به یک نشست روز پنج شنبه گذشته کمک کنندگان در لندن برای تهیه  راهبرد ادامه کمک‌ها به افغانستان اشاره می‌کند جایی‌که حکومت افغانستان حضور نداشت.

این نخستین‌بار درهژده سال گذشته است که نمایندۀ حکومت افغانستان در این نشست حضور نداشته‌است:”من فکر می‌کنم وقتی تنها کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات فاصله باشد؛ تغییر و تبدیل وزیران معنای دیگری نمی‌دهد مگر این‌که این تغییر و تبدیلی‌های اجتناب ناپذیر، انگیزۀ سیاسی داشته باشد.”

ویلیم برد، می‌گوید که اختلاف میان حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده در نخست در نشست ماه نومبر سال 2018 در ژنو آغاز شدند.

او با اشاره به انتقاد امریکا از نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی افغانستان می‌گوید: خطر یک فعالیت چون تدارکات این است که شما آن را متمرکز می‌سازید. متمرکز ساختن این فعالیت، فساد را متمرکز می‌سازد.

او پیشنهاد می‌کند حکومت افغانستان باید از سیاسی سازی وزارت‌ها ونهادهای کلیدی دست بردارد و به یک روی‌کرد استراتیژیک‌تر و مدیریت اقتصادی جامع‌تر برگردد.