ریاست جمهوری: پولی از ستخبارات خارجی نگرفته ایم

  • انتشار: ۲ ثور ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 4447
ارگ

سخنگوی رییس جمهور اجمل عبید عابدی روز چهارشنبه گفته است که نه حکومت پولی از کدام سازمان استخبارات خارجی گرفته است و نه هم این سازمان ها پولی برای ریاست جمهوری داده است.

به گزارش برگزاری اطلس به نقل از طلوع نیوز، به گفته سخنگوی رییس جمهور، اشرف غنی از هیچ سازمان و یا کشوری خواست پول نه کرده است و دادن پول از سوی سازمان های استخبارات خارجی به ریاست جمهوری نیز متوقف شده است. که گفته می شود این پول از سوی ایالات متحده، بریتانیا و ایران داده می شد.

آقای عابدی گفته است که :«دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رییس جمهور اسلامی افغانستان به شفافیت و حسابدهی باور دارد و به این تعهد دارند و به همین اساس ریاست جمهوری نه تنها از ایران بلکه از هیچ حکومت دیگر و از هیچ مرجع دیگر پولی را نه دریافت کرده و نه هم در آینده ها پولی را خواهد گرفت و نه هم ما دراین رابطه به کسی تقاضا کرده ایم و نه هم از کسی پول گرفتیم.»

پیش ازاین و در حکومت حامد کرزی رییس جمهورپیشین تایید کرده بود که دفترش ازسی آی ای یا سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده و کشور ایران خریطه های پول را دریافت کرده است.

در آن زمان مشاور امنیت ملی رییس جمهور کرزی داکتر رنگین دادفر سپنتا به طلوع نیوز گفته بود که پول های مذکور برای اهداف عملیاتی داده می شد اما وی در بارۀ منبع و مقدار پول اظهار بی خبری کرده بود و هم چنان در مورد چگونگی مصرف آن بیخبر بوده است.

منتقدان افغانستان گفته بودند که مصرف نمودن چنین پول ها نیاز به توضیح دارد.

این که سازمان استخباراتی امریکا و بریتانیا در قبال پول داه شده به رییس جمهور پیشینن، چی بوده است تاکنون روشن نه شده است.

گزارش ها میرساند که هدف از دادن پول از سوی سازمان استخبارتی امریکا و بریتانیا داشتن دسترسی بیشتر به کرزی و دست رسی به داخل حلقه حکومت بوده است.