ریاست امنیت ملی در یک مخیفگاه تروریستان در شهر کابل تعداد زیادی وسایل انفجاری کشف کرد

  • انتشار: ۱ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16367

ریاست امنیت ملی می گوید طی یک عملیات ویژه تعداد زیادی از وسایل انفجاری از جمله واسکت های انتحاری و ماین های چسبکی را از یک مخفیگاه تروریستان در ناحیه هفتم شهر کابل بدست آورده است.

ریاست امنیت ملی با انتشار خبرنامه ای گفته است؛ موظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات ویژه در ناحیه هفتم شهر کابل مخفیگاه تروریستان را که در آن واسکت های انتحاری، ماین های چسپکی و مهمات سلاح خفیف جابجا گردیده بود کشف و خنثی نموده است.

در خبرنامه امنیت ملی گفته شده، تروریستان قصد داشتند تا از آن در حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل استفاده نمایند.

گفته می شود وسایل دست آمده از مخیفگاه این تروریست های – 3 ثوب واسکت انتحاری اعیار شده و آماده انفجار،  6عدد ماین چسپکی، یک عدد ماین خود ساخت تعبیه شده در یک بکس دستی

شش عدد موبایل نوکیا ساده که غرض استفاده در انفجارات آماده شده بود، دو عدد ریموت و هشت عدد تخت ریموت کنترول، یک بوتل گاز بی هوش کننده و یک مقدار مهمات سلاح خفیف و تجهیزات نظامی می باشد که بعد از کشف مخفیگاه متذکره، واسکت های انتحاری که غرض انتحار آماده و اعیار گردیده بود توسط تیم تخنیکی ریاست عمومی امنیت ملی خنثی گردیده است.

گفتنی است که موظفین ریاست عمومی امنیت ملی با کشف مخفیگاه تروریستان از چندین رویداد خونین هراس افگنی در شهر کابل جلوگیری به عمل آورده است.