روند موفقیت های آموزشی، نیازمند مدیریت سالم است!

  • انتشار: ۵ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 95134

اعلام نتایج کنکور دانشگاه های کشور، و راهیابی دانش آموزان سخت کوش از میان فقیرترین و محروم ترین اقشار و لایه های جامعه، افزون بر این که سرور و شادمانی را نصیب خود دانش آموزان ساخت، برای خانواده های شان و جامعه نیز به ارمغان آورد، چند پیام و نکته مهم را نیز با خود دارد:

۱.همه انسان ها سوای از تعلقات گوناگون، دارای استعداد، توانمندی و اراده هستند؛ فقط شرایط، زمینه، حمایت و انگیزه لازم است که این ویژگی ها تبارز پیدا کنند.

۲.تجربه زندگی بشری طی قرن ها تا امروز نشان داده است که مسیر اصلی موفقیت و خوش بختی انسان ها و تحقق جامعه رشد یافته فقط در پرتو علم و معرفت ممکن است؛ در این میان مطمئن ترین راه برای اقشار و افراد محروم در جوامع نیز، کوشش در مسیر کسب علم و معرفت است.

۳.کسانی که هنوز وارد تاریخ نوین بشری نشده اند، و هنوز در توهم دوران ماقبل تاریخ و عصر شبانی سیر می کنند؛ و به همین خاطر با علم و پیشرفت مخالفت ورزیده و حتا مکاتب را آتش می زنند، و آموزگاران و شاگردان را می کشند، و این جنایات خود را در پشت نقاب و ادعای های کذایی پنهان می سازند، بایستی دریابند که روند رشد جامعه بشری غیرقابل برگشت است؛ نخستین کسانی که پیامدهای این نوع نگرش عقبگرایانه و شیوه غیرانسانی را در کوتاه مدت و بلند مدت متحمل می شوند خودشان است.

۴.نکته مهم دیگر که به مثابه یک تهدید ممکن است تبارزیابد، اینست که در شور و شوق موفقیت های تحصیلی چنان غرق شویم و افراط ورزیم و دچار احساسات و عقده گشایی ها گردیم و در ورطه واکنش هایی غیرمنطقی سقوط نماییم که نه بسود جامعه و مردم ما می باشد و نه اثر مفید برای دانش آموزان ما خواهد داشت.

۵.نکته مهم تر این است که مردم، فرهیختگان، سیاسیون و فرهنگیان و نهادهای مختلف جامعه و در راس همه شان، نهادهای آموزشی و حکومت مسئولیت دارند که تدابیری را اتخاذ کنند که این روند موفقیت آمیز تحصیلی تا مرحله نهایی و بازدهی موثر مدیریت سالم شود و بدل به یک روند مقطعی، عقیم و بدون بازده نگردد.

شکور اخلاقی