رولا غنی: نبود امنیت و حملات خشونت بار مردم افغانستان را به ستوه آورده است

  • انتشار: ۴ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32473

رولا غنی بانوی اول و همسر رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی در انستیتوت صلح در آمریکا گفت که نبود امنیت و حملات خشونت بار مردم افغانستان را به ستوه آورده است.

رولا غنی که روز گذشته (چهارشنبه) در انستیتوت صلح مستقر در واشنگتن صحبت می کرد گفت “نداشتن امنیت، بی سرنوشتی و حملات وقفه ای نهایت خشونت بار، مردم افغانستان را به ستوه آورده است.”

بانوی اول افغانستان در این نشست که در مورد “نقش زنان افغان در صلح” صحبت می کرد، تاکید ورزید که حاکمیت قانون به آهستگی در میان مردم جای پا باز می کند و تاهنوز مردم آن کشور راه درازی در پیش دارند تا “ذهنیت مردم از شکل خشونت آمیز و رویارویی، به تعامل صلح آمیز مبدل گردد”.

خانم غنی، یگانه راه برای احیای صلح در جامعه افغانستان را، “تغیر مفکوره ها و فرهنگ مردم” عنوان کرد تا به گفتۀ خانم غنی، “فرهنگ جنگ و خشونت به فرهنگ مصالحه و تعامل مبدل شود.”

همسر رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که مردم در عصر “ناامنی جهانی” زندگی می کنند، عصری که همه را مشوش و ناآرام ساخته و “هیچ گوشۀ جهان از حملات ناگهانی مصوون نیست.”

خانم غنی با تاکید بر نقش زنان در جامعۀ افغانی گفت “زنان در خاتمه دادن به خشونت های روان در زندگی روزمرۀ شان نقش عمده یی” را بازی کرده می توانند.

خانم غنی با تاکید بر “احترام متقابل میان زن و مرد” خاطر نشان کرد که همواره در ملاقات با زنان افغان، آنان را به کسب احترام در داخل خانواده تشویق کرده به آنان گفته است که “عضو فعال تر در تصمیم گیری های خانوادگی” باشند.