روشن کردن پشت پرده رویدادهای تروریستی از مهمترین مسئولیت های حکومت است

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 97356
ارگ ریاست جمهوری افغانستان

در این کشور مرگ هایی هست که عامل آن در پردهٔ سیاه و‌ راز آمیز نهفته می ماند. در گذشته طالبان و اکنون داعش، هر رویدادهراس افگنی حتی آدم ربایی و اختطاف صرافان به ایشان حواله می شود، چه مسئولیت قبول بکنند یا نکنند!

تردیدی نیست که طالبان و داعش- هر دو -ید طولایی در ترور و قتل و آدم کشی دارند و خون هزاران معلم و دانشجو و دانش آموز و عالم دین از دستانشان می چکد و‌گاه مسئولیت این قتل ها را هم بر عهده می گیرند اما قتل ها و ترورهایی هست که در پردهٔ ابهام باقی می مانند و کسی مسئولیت نمی گیرد. حادثهٔ فاجعه بار بغلان و کشتار بیش از هفتاد تن وکیل و معلم و دانش آموز در پردهٔ ابهام باقی ماند و کسی قبول مسئولیت نکرد، قتل سیاوش را هم تا کنون کسی به عهده نگرفته است ، شاید یک صدای دروغین از گروههای افراطی برآید که این جنایت ، کار ماست . و ترورهایی که گاه و بیگاه در شهرها انجام می شود، کسی نمی داند این ترورها را چه کسی انجام داده است؟

در طول بیست سال گذشته شاهد تشکیل دهها کمسیون تحقیق و بر رسی حوادث و ترورهابوده ایم اما در این مدت حتی یک کمسیون قادر به ارائهٔ گزارش روشن از کار خود نشده است.

سخن راست و صریح

یکی از مهمترین مسئولیت های حکومت این است که با استفاده از کارشناسان و حتی متخصصان خارجی پشت پردهٔ این رویدادهای غم انگیز را روشن کند و گرنه نگاههای شک آلود شهروندان همواره به سمت دستگاههای استخباراتی داخلی یا خارجی خواهد چرخید و این سبب تشدید بی اعتمادی ملت به دولت می گردد.

سید آقا حسین فاضل سانچارکی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟