روزهای سرنوشت ساز برای نظام «جمهوری اسلامی افغانستان» !

  • انتشار: ۱۱ سنبله ۱۳۹۸
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 68847
انتخابات-ریاست-جمهوری

در روزهای اخیر تلاش های واشنگتن، لندن، دوحه و اسلام آباد در بیرون از کشور و سازماندهی حملات تروریستی و جبهه ای استخدام شدگان داخلی بنام طالب و داعش در داخل کشور شدت بیشتری یافته است تا “نظام جمهوری اسلامی افغانستان” را بزانو درآورند و آرمان های “دموکراسی” و “حقوق بشری” را برای همیشه تاریخ دراین جغرافیا زیرپای رژیم ارتجاعی اماراتی کگدکوب و سپس دفن نمایند.

درچنین هنگامه ای که روزهای تعیین سرنوشت خوانده می شود آیا “نظام جمهوری اسلامی افغانستان” قادر خواهد بود که موجودیت و بقای خود را در برابر این همه دسیسه و نیرنگ و تهاجم سنگین و برنامه ریزی شده حفظ کند؟

نگرانی حفظ موجودیت و بقاء نظام جمهوری اسلامی افغانستان و ارزش های دموکراتیک آن تنها به تهاجم و توطئه چینی دشمنان آن که از واشنگتن تا لندن و دوحه و اسلام آباد دریک خط قرار گرفته اند نیست؛ بلکه به بی باوری کسانی و عناصری وابسته است که در قالب تیم های انتخاباتی چنین لحظه های خطیر، بجای اندیشیدن و تدبیرکردن در جهت دفع شر دشمن، شب و روز به فکر دسیسه چینی و رقابت کثیف داخلی بوده و سعی دارند با استفاده ناروا از اعتبار و ارزش های نظام جمهوری اسلامی افغانستان هم چون انتخابات ، رقبای همسو و دارای سرنوشت و هدف مشترک را از میدان بدرکنند!

اینان بی پروا و غافل از دسیسه های دشمن که هرلحظه سنگین تر می شود مانند گربه به صورت یکدیگر چنگ انداخته و اتهام های واهی برهمدیگر روا می دارند!

درحالی دشمنان مسلح و قسم خورده در خانه به خانه مردم ما راه یافته و حمام خون را در شهرها و قصبات جاری ساخته است، اینان با برپایی محافل تشریفاتی و دروغین بنام کمپاین انتخاباتی، براجساد قطعه قطعه شده هزاران هم وطن و سربازان دلیری که برای دفاع از نظام جان باخته اند رقص بی ننگی را با آرزوی دست یافتن به کرسی قدرت برپا می دارند!

و هزاران درد و غصه دیگر که هرکدام عقبه نظام سیاسی کشور را پیش از دسیسه و حمله دشمن خالی می سازد!
آیا درگردابی چنین حایل و فتنه ای چنین شوم و عناصری چنین سست عنصر و اندیشه ای چنین پریشان و ا زهم گسیخته، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، خواهد توانست که از موجودیت و دوام خود دفاع کند؟

نویسنده: شکور اخلاقی