روزجهانی آزادی مطبوعات و نگرانی‌ها!

  • انتشار: ۱۵ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 112106

روزجهانی آزادی مطبوعات، از بنیادی‌ترین ارزش‌ها و رویکردهای بشری خجسته باد؛ و یاد خبرنگاران و فعالان رسانه ای که برای نهادینه شدن و حفظ این ارزش والا جان باختند، گرامی‌باد.

آزادی مطبوعات و نقش رسانه‌ها در افغانستان (با همه کم و کاستی‌های آن) از بزرگترین و ارزشمندترین دست آورد و نعمت جامعه ما در طی بیست سال اخیر می‌باشد.

اینک در شرایط حساس کشور، حفظ آزادی بیان و نهادینه شدن از جدی‌ترین نگرانی مردم ما و جامعه رسانه ای کشور می‌باشد.
بدین جهت از حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی، که برای به نتیجه رساندن پروسه صلح و پایان جنگ و خشونت در کشور تلاش دارند، انتظار جدی برده می‌شود که حفظ ارزش‌های نوین سیاسی، بخصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به مثابه شریان‌های حیاتی جامعه و تقویت کننده صلح و توسعه پایدار، مورد توجه جدی قرار داده و از به معامله گرفته شدن آن پیشگیری کنند؛ در غیرآن، دست‌یابی به هرنوع توافقی بنام “صلح” ، در واقع یک آتش بس موقتی خواهد بود، که زمینه تداوم بحران و شعله ورماندن آتش جنگ و خشونت را سبب خواهد شد.

عبدالشکور اخلاقی