روزانه صدها تن از ولایت نیمروز بصورت غیر قانونی از کشور خارج می شوند

  • انتشار: ۲۵ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33346

مقامات در ولایت نیمروز در غرب کشور می گویند به دلیل وضعیت بد در افغانستان، روزانه صدها با قبول خطرات کشور را ترک می کنند و به شکل غیر قانونی راهی کشورهای دیگر می شوند.

به گزارش پژواک؛ مسوولان در ولايت نيمروز مى گويند که نا امنى، بيکارى و فقر سبب شده تا روزانه صدها تن از مرز اين ولايت، افغانستان را ترک نموده و به خارج از کشور به شکل غيرقانونى مهاجرت نمايند.

يک منبع حکومتى در ولايت نيمروز که خواست نامش گرفته نشود، به پژواک گفت که روزانه بيش از دو هزار نفر که اکثر شان جوانند، از طريق مرکز ولايت نيمروز کشور را ترک مى کنند.

منبع افزود: “اين افراد طور قاچاقی وارد خاک پاکستان شده و سپس به ايران و تعدادی هم به تر کيه می روند و ٥٠ درصد اين افراد را خانواده هايى تشکيل مى دهندکه به دليل ناامنى، فقر و بيکارى به گونه جمعى کشور را ترک مى نمايند.”

اين منبع حکومتى همچنان گفت که ٥٠ درصداز افرادى که به شکل غيرقانونى ازطريق ولايت نيمروز مهاجرت مى نمايند به مقصد مى رسند؛ اما متباقى ٥٠ درصد ديگر در مسير راه توسط پوليس ايران بازداشت و رد مرز مى شوند.

شير احمد گفت که اکثرا افراديکه کشور را ترک می کنند، باشندگان ولايات شمال کشور از جمله فارياب، سرپل، تخار و کندز مى باشند.

فيض محمد باشنده ولايت تخار است که به ولايت نيمروز آمده و قصد دارد کشور را ترک نمايد. او گفت که ناامنى سبب شده تا کشور را ترک کند.

موصوف افزود: “هفت نفر اعضاى فاميلم است، درکناراينکه دولت نتوانسته زمينه کار را درکشور براى ما مهيا کند، جنگ نيز روز به روز بيشترمى شود و اين امر سبب شده تا تصميم بگيرم که کشور را ترک نمايم؛ گرچه اولين بار است که به خارج مى روم؛ اما اگر صد مرتبه رد مرز شوم، بازهم کشور را ترک مى کنم؛ چون مجبورم.”