روزانه حدود 100 تن از سربازان در کشور به دلیل جنگ جان شان را از دست می دهد

  • انتشار: ۲ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32330

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که مقام های امنیتی در جلسه سری روز شنبه، به آنان گفته اند که روزانه به طور میانگین نزدیک به صد تن به دلیل جنگ  در کشور جان شان را از دست می دهند.

نمایندگان، روز شنبه مقام های امنیتی را از به دلیل پاسخ گویی دربارۀ اوضاع کنونی کشور به مجلس فرا خوانده بودند.

نمایندگان مجلس اکنون می گویند که پاسخ مقام های امنیتی قناعت آنان را فراهم نکرده است.

عبدالرحیم ایوبی در این باره گفت: «حکومت از تحمل بیرون شده است، وزیر داخله می گوید که روزانه نزدیک به هشتاد نیروی امنیتی جان های شان را از دست می دهند، این ها دروغ می گویند، تلفات نیروهای امنیتی چند برابر بیشتر از این است.»

شکیبا هاشمی نیز افزود: «وزیردفاع گفت که ما روزانه شصت تا هشتاد نظامی را تلفات داریم، و رییس امنیت گفت که سطح تهدید در سی و چهار ولایت به یک صد و بیست مورد می ماند، این خیلی نگران کننده است.»

در این میان، شماری دیگر از اعضای مجلس، رییس جمهور را به مداخله بی جا در کار نهادهای امنیتی متهم می سازند.

صادقی زاده نیلی بیان داشت: «بخش های تدارکاتی را لطفأ به رییس جمهور بدهیم وقت خود را در همین بخش ها سپری کند. در باره بحث های امنیتی باید توجه صورت بگیرد به این وضعیتی که ما پیش می رویم فکر کنم ما به سوی قهقراه پیش می رویم.»

برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان از آن چه که  بی عدالتی و برترجویی های قومی در شماری از نهادهای دولتی می دانند، انتقاد می کنند.