“رمضان” تمرین خودسازی و پرورش است

  • انتشار: ۲۴ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهدین و اندیشه
  • شناسه مطلب: 110434

“روزه” در زندگی بشر تاریخ دیرینه دارد و اختصاص به دین “اسلام” ندارد. در واقعیت بشر برای بازپروری و خودسازی خویش به معرفت ها و روش های توسل جسته است که در چارچوب آیین های دینی و مذهبی و یا روش انفرادی سازمان یافته است. از جمله موضوع ها و روش هایی که در چارچوب احکام تاییدی اسلام، مورد تایید این دین قرار گرفته است، روزه در ماه رمضان است. برنامه های عبادی و پرورشی که در اسلام وجود دارد، در چارچوب برنامه عبادی به پیروانش دستور داده شده است.

بنابراین گرفتن “روزه” اگر به هر میزان فارغ از منظومه عبادی و خودسازی بسان یک عمل تکراری یا عادت انجام شود، درجه ارزشی و پرورشی آن نیز اندک خواهد بود.

بنابراین درجه معرفت و رشد اجتماعی و فرهنگی هرجامعه و فردی در بهره بردن و تعالی، از برنامه ها و تجارب این چنینی نقش مهم و تعیین کننده دارد.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟