رای موافق سناتوران به جمع آوری 10 درصد مالیات بر کریدیت مصرفی موبایل

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33734

نمایندگان سنای افغانستان در نشست امروز خود، مصوبه جمع آوری 10 درصد مالیات بر مصرف کریدیت کارت های موبایل را که چندی پیش از سوی پارلمان رد شده بود، را تایید کردند.

ماده اختلافی این قانون جمع آوری ده درصد محصول کارت های مصرفی شرکت های مخابراتی در مجلس نمایندگان بود، اما کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا اظهار داشت که اگر محصول مخابراتی قطع شود، کشور با کسر بودجه مواجه خواهد شد.

رحیم حسنیار، عضو کمیسون مواصلات و مخابرات مجلس سنا گفت: “جمع آوری تکس مالیه مخابراتی در تمام کشور ها وجود دارد و اگر این مالیه قطع شود دولت با کسر بودجه مواجه میشود و کمیسیون مصوبه ی پارلمان را رد کرده است.”

این در حالیست که حدود 40 روز قبل، مجلس نمایندگان، مالیات ۱۰ درصدی بر مصرف کریدیت کارت های موبایل را به دلیل نبود شفافیت با اکثریت آرا لغو کرده بودند.

نمایندگان مجلس به دلیل نبود شفافیت درجمع آورى عواید محصول مخابراتى درکشور؛ فرمان رییس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى از مشترکین تیلفون همراه را رد کرده بودند.

نزدیک به دو سال است که شهروندان کشور با هر بار ازدیاد کریدت، ده درصد از آن را به دولت محصول مخابراتی می پردازند.

آماده نشدن سیستم که مشخص کننده مقدار پول ازدیادشده به تیلفون ها و محصول مخابراتی است، همواره پرسش‌ها و نگرانی های را در پی داشته است.