راه نجات افغانستان

  • انتشار: ۵ دلو ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 126753
افغانستان

مشکل اصلی بحران ها و فجایع افغانستان نوع نظام سیاسی آن کشور بوده است و راه حل آن بدون تردید پایان دادن به آن سیستم سیاسی و ساختن یک نظام جدید خواهد بود. تا کنون، تمام سیستم های سیاسی افغانستان، قوم محور و انحصارگر بوده اند. تغییر و تبدیل در رهبران پشتون هم نتوانست تغییر مثبت و مفید در سیستم انحصارگر و قومگرا پدید بیاورد.

با سلطه طالبان بر کشور، افغانستان مجددا وارد چرخه جدیدی از خشونت قومی-دینی شده است که تنها راه نجات از آن، مقاومت در برابر آن و وادار کردن طالب ها به تقسیم قدرت با سایر نیروهای قومی، فرهنگی و مذهبی است. هر گونه نرمش در برابر سیستم های تبار محور و انحصار گر تنها و تنها به طولانی کردن و تشدید رنج های بی پایان مردم منجر خواهد شد.

تنوع ساختاری و تقسیم قدرت بدون تدوین قانون اساسی به عنوان یک سند ملی که در آن به وضوح تنوع قومی و فرهنگی افغانستان به رسمیت شناخته شده و تقسیم قدرت بر اساس حقوق شهروندی و انتخابات پذیرفته شده باشد میسر نیست.

بنا بر این، لازم است همه اقوام و نیروهای طرفدار یک افغانستان قابل زیست فارغ از خشونت و جنایت بشری تمام تلاش های مداوم خود را برای تدوین قانون اساسی و انتخابات منسجم کنند. یقینا کسانی که سیاست تعامل با طالبان و پذیرش آن گروه به عنوان حاکمان آینده کشور را در پیش گرفته اند فقط به نسل حاضر و فردای این سرزمین جفای نابخشودنی می کنند.

علی احمد راسخ

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.