راه دشوار انتخاب عبدالله

  • انتشار: ۱۷ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82436

۱) اگر داکتر عبدالله نتایج انتخابات را که ادعا دارد تقلبی است بپذیرد و بعد سهم خود را کم و بیش از کیک قدرت بگیرد به این معناست که او فقط دنبال سهم بوده است و اگر سهم قابل توجهی از قدرت هم بدست بیاورد، تا آخر به عنوان، به قول صالح، یک “ضمیمه” تحمیل شده بر غنی در افکار عمومی تنزل پیدا خواهد کرد.

۲) اما اگر عبدالله نتایج انتخابات را که ادعا دارد تقلبی است نپذیرد ولو اینکه نتواند موفق به تقسیم قابل توجه قدرت شود به این معنا خواهد بود که هدفش انتخابات شفاف بوده است و جایگاهش به عنوان یک مبارز سیاسی که در برابر تقلب ادعایی ایستادگی کرده محفوظ باقی خواهد ماند.

۳) البته اگر عبدالله حاضر به پذیرش نتایج که ادعا دارد تقلبی است نشود و اگر کاری هم نتواند اما همین که با تیمش مشروعیت غنی را به رسمیت نشناسد، بعید است غنی بدون تقسیم قدرت با برد “تغلب گرایانه” بتواند به راحتی حکومت کند. عبدالله بعد از تحلیف ها و گذشت زمان، گزینه هایش دشوارتر می شود و هر قدر زمان بگذرد، مردم اولویت های دیگر پیدا می کند.

ص عادلی