راهپیمایی در اعتراض به لگدزدن الاغ‌ها

  • انتشار: ۸ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96367

برخی از جوالی‌های رسانه‌ای و سربازان سایبری امریکا و غرب در انتقاد از تظاهرات امروز علیه فرانسه در کابل، نوشته‌اند: اینها چرا علیه طالب و داعش و القاعده تظاهرات نمی‌کنند؛ ولی علیه فرانسه اعتراض می‌کنند!

اعتراض و راهپیمایی علیه طالب و داعش و القاعده مثل آن است که جمعیتی در خیابان‌ها تظاهرات کنند که چرا الاغ‌ها لگد می‌زنند و جُفتگ می‌اندازند! و آنوقت پالان الاغ‌ها را به عنوان پرچم کشور درازگوشان به آتش بکشند! تا هنوز کدام آدم عاقلی در کجای دنیا علیه این شبکه‌های ترور و توحش، راهپیمایی کرده‌اند؛ که افغان‌ها دست به چنین حماقتی بزنند!

خلاصه‌ی کلام اینکه جوالی‌های فرهنگی ـ رسانه‌ای غرب، بیش‌تر از خود غربیان و حتی زیاد تر از مکرون رئیس جمهور فرانسه، از تظاهرات امروز کابل آشفته و عصبانی هستند! جلّ الخالق! شاه راضی؛ اما شاه قلی (نوکر شاه) ناراضی! ارباب آرام؛ اما نوکر ناآرام!

مسیح ارزگانی