رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و معاونانش تعیین شد

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 36419

گلاجان عبدالبدیع به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، وسیمه بادغیسی و معاذالله دولتی به عنوان معاونان این کمیسیون تعیین شدند.

منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می‌کنند گلاجان عبدالبدیع صیاد به عنوان رییس این کمیسیون تعیین شده‌است.

این منابع گفته‌اند که گلاجان عبدالبدیع صیاد توانسته‌ در انتخاباتی که امروز کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود، پنجاه جمع یک کل آرای کمیشنران را به دست بیاورد.

در عین حال این منابع گفته‌‌اند وسیمه بادغیسی و معاذالله دولتی به عنوان معاونان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین شده‌اند.

قابل یادآوری‌ست‌که وسیمه بادغیسی به عنوان معاون عملیاتی و معاذالله دولتی به عنوان معاون مالی کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده‌اند.

اعضای رهبری کمیسیون بر حفظ استقلالیت، هماهنگی، مشوره، تطبیق اصلاحات، محو فساد، شفافیت و برگزاری انتخابات تاکید کردند.

گفتنی است که بر بنیاد ماده یازدهم قانون انتخابات، کمیسیون دارای هفت عضو می‌باشد. اعضای کمیسیون به اساس انتخابات داخلی رییس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی (سخنگو) را بالترتیب برای دو سال و شش ماه، و یکسال انتخاب می نمایند.

همچنان در بخشی از ماده شانزدهم قانون انتخابات که بیان کننده حالات عزل عضو کمیسون است، چنین آمده است: “هرگاه رییس، معاون یا منشی کمیسیون به سبب استعفا، عزل یا وفات عضویت خویش را از دست دهد، انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون مطابق فقره (2) ماده یازدهم این قانون صورت می‌گیرد”.