رئیس جمهور: کتابهای معارف را خودمان چاپ میکنیم

  • انتشار: ۱۰ حوت ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 12436

رییس جمهور غنی در نشست اخیر کمیسیون تدارکات ملی گفته است که حکومت وحدت ملی در نظر دارد به منظور تقویت تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، زمینه چاپ کتاب‌های درسی معارف را در داخل کشور فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از اطلاعات روز، دفتر مطبوعات ریاست جمهوری امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در نشست روز شنبه کمیسیون تدارکات ملی، رییس جمهور با توجه به اولویت قایل شدن به تولیدات داخلی تصمیم گرفته است که زمینه چاپ کتاب‌های درسی معارف در داخل کشور مساعد شود.

آقای غنی افزوده ضرور است که مطبعه‌ها و شرکت‌های داخلی روی ظرفیت‌سازی شان بیشتر سرمایه‌گذاری کنند تا نیازمندی چاپ کتاب‌های درسی وزارت معارف از لحاظ کمیت و کیفیت در داخلی کشور برآورده شود.

بخش اعظم کتاب‌های درسی معارف در خارج از کشور چاپ می‌شود. ریس جمهور گفته که چاپ کتا‌ب‌های معارف در خارج از کشور از لحاظ کمیت و کیفیت مؤثر نیست و باید از ظرفیت‌های داخلی حمایت شود.

در ماه سرطان امسال وزارت معارف قرارداد چاپ ۱۶ میلیون جلد کتاب درسی معارف را با هند و ویتنام امضا کرد. وزارت معارف آن زمان گفته بود که به تعداد ۳ میلیون جلد کتاب‌های درسی در چاپ‌خانه‌های هندی تحت چاپ است.

چاپ کتاب‌های درسی مکتب‌ها در شماری از کشورهای خارجی از جمله هند، پاکستان و ویتنام در جریان سال‌های گذشته انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. شماری از کارشناسان باور دارند، این مسئله باعث ورشکستگی تعدادی زیادی از چاپ‌خانه‌های داخلی شده است.

در شماری از قراردادهای تصویب شده ۱۳ میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است

هم‌چنان خبرنامه افزوده که کمیسیون تدارکات ملی تاکنون بیش از ۶۰۰ قرارداد را به ارزش مجموعی حدود ۹۷ میلیارد افغانی منظور کرده که حدود ۱۳ میلیارد افغانی در برخی از قراردادها صرفه‌جویی شده است.

در نشست روز شنبه این کمیسیون نیز ۶ قرارداد مربوط ساخت و اسفالت ۱۳.۸ کیلومتر سرک در ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا و اعمار فارم‌های زراعتی در ولایت‌های پروان و بلخ به ارزش ۱.۱ میلیارد افغانی تصویب شده است.

در خبرنامه آمده که در این نشست یک قرارداد وزارت انرژی و آب رد و یک پروژه مربوط به وزارت دفاع ملی فسخ شد.
اعمار سرک یکاولنگ- دره صوف نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفته و وزارت‌ فواید عامه مأمور شده که طرح عاجل و عملی را در این مورد ترتیب و به کمیسیون ارائه کند.