رئیس جمهور وارد بلخ شد

  • انتشار: ۹ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 43231

اشرف غنی رئیس جمهور در صدر یک هیات دولتی به منظور افتتاح یک سب استیشن و شبکه توزیعی برق در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ به این ولایت رفت.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ گفته است، اشرف غنی رئیس جمهور به منظور افتتاح سب استیشن خلم و شبکۀ توزیعی مارمول ولایت بلخ، صبح امروز به آن ولایت رسید.

رئیس جمهور غنی ضمن افتتاح پروژه های متذکره با مردم متاثر شده از خشکسالی ولایات بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان و سمنگان و همچنان با مسوولین ملکي و نظامي این ولایات دیدارهای جداگانه خواهد داشت.

گفته می شد پیش از این قرار بوده علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به این ولایت سفر کند، اما رئیس جمهور مانع سفر وی به ولایت بلخ شده بود.