رئیس جمهور: هر افغان حق زندگی در هر گوشه این مملکت را دارد

  • انتشار: ۲۶ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 37123

رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاح برنامه انکشاف نظام زمین‌داری در افغانستان گفت که هر افغان حق زندگی در هرگوشۀ این کشور را دارد و این مملکت به همۀ ما تعلق دارد.

اشرف غنی که در مراسم برنامه افتتاح “انکشاف نظام زمین‌داری در افغانستان” در ارگ صحبت می‌کرد؛ گفت که معیار موفقیت تغییر در زندگی مردم است. مالکیت و حب الوطن با هم رابطۀ مستقیم دارند. مردم ما از هیچ نوع قربانی در کشور خود دریغ نکرده اند، اما دولت ها در فراهم کردن مالکیت مصئون برای مردم، ناکام بودند.

وی گفت منابع طبیعی کشورش را مالکیت اکثریت قاطع شهروندان افغان خواند و گفت که منابع افغانستان برای برای یک “اقلیت، دزدها و غاصبین” نیست.

او با اشاره به این مسأله که هر افغان حق زندگی در هرگوشۀ کشورش را دارد، تأکید کرد “منابع ما، برای مردم ما، نه برای یک اقلیت، نه برای دزدان، نه برای غاصبین و در این هرگونه مقاومت باشد، می‌شکنانیم”.

رئیس جمهور غنی گفت “ما غصب را رفع خواهیم کرد؛ اما تا جایداد مطمئن وجود نداشته باشد، از ثروت نهفتۀ خود ما استفاده نخواهیم توانست، بنابرین یک دیدگاه واضح که هر وجب افغانستان از نگاه ملکیت عامه، ملکیت خصوصی و ملکیت دولتی، علفچر و غیره به صورت منظم واضح شود، این اساس زندگی آیندۀ ما را تشکیل می‌دهد”.